Heerhugowaard Bewindvoering B.V.

 


Tarieven


Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. De kosten voor het beschermingsbewind zijn geregeld binnen het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Klik hier voor de actuele tarieven 2021.

Bij onvoldoende inkomsten kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand waaruit de kosten voor beschermingsbewind kunnen worden voldaan door uw gemeente. Uw gemeente stelt de voorwaarden voor bijzondere bijstand vast. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Dus ook met een betaalde baan kan het dus zo zijn dat u voor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming in aanmerking komt. Het is namelijk ook mogelijk dat er een eigen bijdrage (naar rato berekend) wordt gevraagd. De gemeente beoordeelt iedere aanvraag apart.

Indien u meer informatie wenst over de bijzondere bijstand kunt u informatie opvragen bij uw gemeente. Als u voor beschermingsbewind kiest, kan de bewindvoerder u ook verder informeren over de bijzondere bijstand en deze voor u aanvragen bij de gemeente.

 

  

LET OP: de landelijke tarieven zijn gebaseerd op 17 werkzame uren per jaar. Als blijkt dat er meer werkzaamheden voor u moeten worden verricht dan zal de bewindvoerder vooraf aan de kantonrechter toestemming vragen om extra uren in rekening te mogen brengen.